Tekster → Kondomer

PLAN KONDOMER a/s
Glidebanevej 69
6969 Trusseløse

Trusseløse, d. 16 maj. 1995

Kære XXX

Vi beklager at måtte meddele, at vi ikke kan imødekomme Deres ansøgning om at være model for vores produkt PLAN KONDOMER.

Omend vi ikke er utilfredse med Deres generelle fysiske tilstand, finder vores bestyrelse imidlertid, at annoncer med Dem iført vores kondom ikke vil give vores produkt det rette image. Et løst, bulet, rynket kondom er hverken positivt eller romantisk.

Vi værdsætter Deres forsøg på at lime det fast med Fiskelim, men kan forstå på vores fotograf, at det alligevel gled af, før han nåede at tage billedet.

For god ordens skyld skal vi bemærke, at Deres organ er det første, vi har set, der ligner et cykelstyr.

Idet vi takker Dem for den udviste interesse og den tid, De har brugt på prøveoptagelser, skal vi meddele Dem, at Deres ansøgning vil blive arkiveret med henblik på at kunne kontakte Dem, såfremt vi skulle nå frem til, at der også er et marked for micro-mini kondomer.


Med venlig hilsen

PLAN KONDOMER a/sFister Kussemann