Tekster → Brændt

Bispebjerg Krematorium, den 1. april 1998

Magistraten skønner nu, Deres problemfyldte tilværelse taget i betragtning, at De snart er så højt oppe i alderen, at De ikke mere formenes at være til nogen nytte her i samfundet og ikke mere kan høste nogen fordel af Deres liv, og da Deres livssyn iøvrigt generer Deres medmennesker, beordres De hermed iflg. lov af den 14-2 1893, §819 stk. 4 sidste afsnit med herunder førende tillægslove og ekstra anordninger m.v., at henvende Dem førstkommende mandag formiddag kl. 11 præcis i Krematoriet ved ovn nr. 4, for at få Deres sørgelige rester forbrændt.

FØLGENDE BEDES MEDBRAGT:

     1 bundt optændingsbrænde

     1/2 ht. tysk koks

     1 skål til fedtegrever

     4 stk. papir til knoglerester

Såfremt der mangler nogen af ovennævnte effekter vil De blive beregnet til dagspris efter tariffen.

De beordres til straks efter brevets modtagelse at begrænse Deres ENORME spritforbrug således at Deres trøstesløse rester ikke indebærer fare for eksplosion. Vandet De har i hovedet må De tømme af hjemme, da dette ellers ville kunne slukke fyret. Skulle De mod forventning ikke indfinde Dem kl. 11 præcis, vil magistraten se sig nødsaget til at lade Dem afhente ved politiets foranstaltning. Transport, leje af spændetrøje, håndjern m.v., vil være at afholde for Deres regning, og vil efter skifterettens bedømmelse blive noteret i Deres bo.

Med venlig hilsen

FORBRÆNDINGSANSTALTEN,

Bispebjerg Krematorium